Chat hỗ trợ
Chat ngay

Chính phủ Ban Hành Nghị Quyết Tháo Gỡ Khó Khăn Cho Thị Trường Bất Động Sản

Ngày 11/3/2023, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP nhằm tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững. Nghị quyết này được hy vọng sẽ giải quyết các vướng mắc về pháp lý, tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp và tăng thanh khoản cho thị trường bất động sản.

Mục tiêu của Nghị quyết là tháo gỡ các khó khăn và vướng mắc đặc biệt là về thể chế, tổ chức thực hiện và nguồn vốn cho thị trường bất động sản. Chính phủ sẽ tập trung vào việc tháo gỡ các vướng mắc về quy định pháp luật và trình tự, thủ tục cũng như tổ chức triển khai thực hiện các dự án bất động sản, nhất là liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng và đấu giá.

Ngoài ra, Chính phủ cũng kỳ vọng thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, tăng nguồn cung và điều chỉnh cơ cấu sản phẩm thị trường bất động sản hợp lý hơn. Chính phủ sẽ chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân.

Nghị quyết 33 cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh phê duyệt quy hoạch, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư và giải quyết các thủ tục về đất đai, xây dựng của các dự án bất động sản để tăng nguồn cung cho thị trường.

Để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, Chính phủ sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người mua nhà và nhà đầu tư được nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đề ra các giải pháp để thúc đẩy cơ cấu sản phẩm thị trường bất động sản hợp lý hơn. Trong đó, Chính phủ tập trung vào việc phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân. Điều này giúp cải thiện tình trạng thiếu hụt nhà ở cho người dân và giảm thiểu áp lực tài chính đối với họ.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đưa ra các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp bất động sản, đặc biệt là những doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Các biện pháp này bao gồm giãn nợ gốc và lãi vay, cơ cấu lại nhóm nợ và hỗ trợ nguồn vốn tín dụng.

Tổng thể, Nghị quyết số 33/NQ-CP được xem là bước đột phá trong việc tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững. Nếu được triển khai thực hiện đúng đắn, nghị quyết này sẽ giúp thị trường bất động sản Việt Nam phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.