Chat hỗ trợ
Chat ngay

Tây Ninh đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là địa phương có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch. Trong những năm qua Tây Ninh đã và đang phát triển nhiều loại hình du lịch để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Tây Ninh đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Tây Ninh từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Tây Ninh từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Trên cơ sở tiềm năng lợi thế, tỉnh Tây Ninh đã phát định lại không gian phát triển du lịch, định vị sản phẩm du lịch. Trong đó xác định mục tiêu của tỉnh là phấn đấu đến năm 2030 du lịch Tây Ninh thật sự là ngành kinh tế mũi nhọn. Tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch tăng bình quân hằng năm từ 25%/năm trở lên. Từ đó thúc đẩy mạnh mẽ đến sự phát triển các ngành, lĩnh vực khác.

Du lịch Tây Ninh ngày càng trở nên hội nhập và phát triển
Du lịch Tây Ninh ngày càng trở nên hội nhập và phát triển

Thời gian qua ngành du lịch Tây Ninh vẫn đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển. Vì vậy vấn đề đặt ra đối với Tây Ninh đó chính là làm thế nào để phân vùng 1 cách khéo léo các tài nguyên du lịch. Tận dụng các thời cơ thuận lợi để phát triển ngành du lịch. Tạo sinh khí cho nền kinh tế địa phương và thật sự trở thành 1 ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh nhà. Tiềm năng du lịch Tây Ninh được quảng bá khai thác thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Xem thêm:

Quyết định và phê duyệt đẩy mạnh tiềm năng phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh

Tây Ninh quyết tâm đẩy mạnh phát triển du lịch
Tây Ninh quyết tâm đẩy mạnh phát triển du lịch

Để đạt mục tiêu đưa du lịch Tây Ninh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Tây Ninh đã thành lập ban chi đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá nhằm phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh. Thành lập các tổ công tác tại 4 khâu đột phá của tỉnh về nông nghiệp, du lịch, hạ tầng giao thông, thể chế và phát triển cùng nhân lực. Thành lập trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh. Thành lập Hiệp hội du lịch tỉnh Tây Ninh. Thủ tướng chính phủ cũng đã có quyết định 1685 phê duyệt đề án cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát  triển thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tỉnh uỷ Tây Ninh cũng ban hành nghị quyết số 04 về việc đẩy mạnh khai thác tiềm năng phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh và chương trình hành động số 68 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. UBND tỉnh Tây Ninh cũng có quyết định số 2644 phê duyệt đề án phát triển cụm ngành du lịch tỉnh.

Định hướng đến năm 2030, với mục tiêu cụ thể phát triển trong tương lai, Tây Ninh đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh nhà.

THEO TIN TỨC THỊ TRƯỜNG HAPPY CORP

MỘT SỐ SẢN PHẨM ĐẤT TÂY NINH GIÁ TỐT

Liên Hệ
174,2 m²
Hiệp Thạnh, Gò Dầu
Liên hệ
144,8 m²
Lộc Ninh, Dương Minh Châu
Liên Hệ
221 m²
Thạnh Đức, Gò Dầu
Liên Hệ
174,2 m²
Hiệp Thạnh, Gò Dầu
Liên Hệ
125 m²
Suối Cầu Đúc, Gò Dầu, Tây Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.